Lån

Lån . Förr eller senare är de flesta människor tvungna att ta någon form av lån. Det kan handla om ett hus lån, bil lån eller ett mindre lån för att kunna köpa till exempel en ny tv eller en ny tvättmaskin.

Vanligtvis när man talar om lån avser man lån av pengar. Här handlar ett lån då om ett avtal mellan två parter, där den ena, gäldenären, tar emot och förbinder sig att betala tillbaka en viss summa pengar till den andre parten, eller borgenären som man också kan kalla denna. Tar du ett lån hos en bank är du dessutom tvungen att betala en viss ersättning för att få ta lånet, vilket kallas för ränta. Mindre låneinstitut är också duktiga på att ta ut höga uppläggningsavgifter, i tillägg till räntan.

Olika typer av avbetalning

Vid lån från en bank eller ett kreditinstitut betalar du som regel av ditt lån successivt under det som kallas för lånets löptid. Löptiden är den sammanlagda tid som du får ha ditt lån. Avbetalningarna på ditt lån kallas för amorteringar. När du tar ett lån kan du välja mellan olika typer av amortering. Väljer du ett amorteringsfritt lån betalar du inte mer än räntekostnaden under löptiden. Först när löptiden är över betalar du tillbaka hela kostnaden för ditt lån. Väljer du istället ett lån med rak amortering betalar du av lika stor del av ditt lån varje gång du betalar in till banken. Din utgift minskar därför allt eftersom, då kapitalskulden och räntan blir mindre. Tar du sist men inte minst ett lån av typen annuitetslån sätter man ett konstant belopp för både räntan och amorteringen varje gång du ska betala in. Detta gör att räntan blir mindre ju mer tiden går, skulden betalas av och den del som är amortering ökar.

Kreditvärdig eller inte

Innan du får ta ett lån kommer banken eller kreditinstitutet att ta en kreditupplysning på dig som blivande låntagare. De vill helt enkelt se att du är en tillförlitlig återbetalare av ett lån, så att de inte kommer att förlora några pengar på ditt lån. Om du inte anses kreditvärdig för ett lån kommer de som regel att neka dig. Kreditvärdig är du exempelvis om du har fast anställning och ett god historik. Ett annat sätt är att låta någon gå i borgen för dig och ditt lån. Det innebär att någon nära anhörig eller vän tar på sig ansvaret för att du kan betala tillbaka ditt lån.